மாணவி ஸ்ரீமதி மரணத்திற்கு நீதிகேட்டு நடக்கும் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு?

மாணவி ஸ்ரீமதி மரணத்திற்கு நீதிகேட்டு நடக்கும் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு?

436 வது கருத்துக்கணிப்பு
WhatsApp Share SAHRE IN WHATSAPP WhatsApp Share

TELEGRAM CHANNEL


ஆர்.எஸ்.எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி மறுத்திருப்பது பற்றி உங்கள் கருத்து?

2022-09-29 09:26:21 - 1 hour ago

ஆர்.எஸ்.எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி மறுத்திருப்பது பற்றி உங்கள் கருத்து? ஆர்.எஸ்.எஸ், வி.சி.க பேரணிக்கு தமிழ்நாடு காவல்துறை அனுமதி மறுத்திருப்பது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?


பி.எஃப்.ஐ அமைப்புக்கு 5 ஆண்டுகள் தடை விதித்தது சரியா? தவறா?

2022-09-28 05:34:38 - 1 day ago

பி.எஃப்.ஐ  அமைப்புக்கு 5 ஆண்டுகள் தடை விதித்தது சரியா? தவறா? பி.எஃப்.ஐ அமைப்புக்கு 5 ஆண்டுகள் தடை விதித்தது சரியா? தவறா?


ஓசி பஸ் பயணம் என்று அமைச்சர் பொன்முடியின் பேச்சு சரியா? தவறா?

2022-09-27 18:28:16 - 1 day ago

ஓசி பஸ் பயணம் என்று அமைச்சர் பொன்முடியின் பேச்சு சரியா? தவறா? ஓசி பஸ் பயணம் என்று அமைச்சர் பொன்முடியின் பேச்சு சரியா? தவறா?


ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி அளித்தது சரியா? தவறா?

2022-09-25 14:26:17 - 3 days ago

ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி அளித்தது சரியா? தவறா? ஆர்.எஸ்.எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி அளித்தது சரியா? தவறா?


WhatsApp Share வாட்சப்ல ஷேர் பண்ணுங்க WhatsApp Share