பாஜக - தேடல் முடிவுகள்

பாஜக அதிமுக கூட்டணி முறிவு யாருக்கு இழப்பு?

Sep 25, 2023 - 2 months ago

பாஜக அதிமுக கூட்டணி முறிவு யாருக்கு இழப்பு? பாஜக அதிமுக கூட்டணி முறிவு யாருக்கு இழப்பு?


பாஜகவின் தமிழக தலைவராக அண்ணாமலை தொடரலாமா?

Sep 23, 2023 - 2 months ago

பாஜகவின் தமிழக தலைவராக அண்ணாமலை தொடரலாமா? பாஜகவின் தமிழக தலைவராக அண்ணாமலை தொடரலாமா?


பாஜக அதிமுக கூட்டணி இல்லை என்றால் யாருக்கு லாபம்?

Sep 18, 2023 - 2 months ago

பாஜக அதிமுக கூட்டணி இல்லை என்றால் யாருக்கு லாபம்? பாஜக அதிமுக கூட்டணி இல்லை என்றால் யாருக்கு லாபம்?


தமிழகத்தில் முதலில் ஒழிக்கப்பட வேண்டியது எது?

Sep 06, 2023 - 3 months ago

தமிழகத்தில் முதலில் ஒழிக்கப்பட வேண்டியது எது? தமிழகத்தில் முதலில் ஒழிக்கப்பட வேண்டியது எது?


நாட்டின் வளர்ச்சியில் பாஜகவின் பங்கு எப்படி இருந்தது?

Apr 07, 2023 - 8 months ago

நாட்டின் வளர்ச்சியில் பாஜகவின் பங்கு எப்படி இருந்தது? நாட்டின் வளர்ச்சியில் பாஜகவின் பங்கு எப்படி இருந்தது?


அதிமுக பாஜக கூட்டணி தொடர வேண்டுமா?

Apr 03, 2023 - 8 months ago

அதிமுக பாஜக கூட்டணி தொடர வேண்டுமா? அதிமுக பாஜக கூட்டணி தொடர வேண்டுமா?


அண்ணாமலை தலைமையில் பாஜக வளர்ச்சி அடைகிறதா?

Mar 08, 2023 - 9 months ago

அண்ணாமலை தலைமையில் பாஜக வளர்ச்சி அடைகிறதா? அண்ணாமலை தலைமையில் பாஜக வளர்ச்சி அடைகிறதா?


WhatsApp Share வாட்ஸ் அப்பில் பகிர WhatsApp Share