முத்துராமலிங்க தேவர் - தேடல் முடிவுகள்

இவர்களில் யாருடைய சிந்தனை உங்களுக்கு பிடிக்கும்?

Mar 18, 2022 - 2 years ago

இவர்களில் யாருடைய சிந்தனை உங்களுக்கு பிடிக்கும்? இவர்களில் யாருடைய சிந்தனை உங்களுக்கு பிடிக்கும்?


மதுரை விமான நிலையத்திற்கு யார் பெயர் வைக்கலாம்?

Aug 04, 2020 - 3 years ago

மதுரை விமான நிலையத்திற்கு யார் பெயர் வைக்கலாம்? மதுரை விமான நிலையத்திற்கு யார் பெயர் வைக்க வேண்டும் என்ற சர்ச்சை நீண்ட நாளாக இருக்கிறது. மதுரையை அடிப்படையாக கொண்ட தலைவர்கள் பெயர் வைக்க வேண்டும் என்ற பேச்சு மக்களிடம் உள்ளது . அதன் அடிப்படையில் மதுரை விமான நிலையத்திற்கு யார் பெயர் வைக்கலாம் என்ற கருத்துக்கணிப்பு இணையத்தில் நடத்தப்பட்டது . இந்த மாபெரும் இணையதள கருத்துக்கணிப்பில் வாக்களிக்கவும்


WhatsApp Share வாட்ஸ் அப்பில் பகிர WhatsApp Share