ஆர்.எஸ்.எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி மறுத்திருப்பது பற்றி உங்கள் கருத்து?

2022-09-29 09:26:21 - 2 hours ago

ஆர்.எஸ்.எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி மறுத்திருப்பது பற்றி உங்கள் கருத்து? ஆர்.எஸ்.எஸ், வி.சி.க பேரணிக்கு தமிழ்நாடு காவல்துறை அனுமதி மறுத்திருப்பது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?


பி.எஃப்.ஐ அமைப்புக்கு 5 ஆண்டுகள் தடை விதித்தது சரியா? தவறா?

2022-09-28 05:34:38 - 1 day ago

பி.எஃப்.ஐ  அமைப்புக்கு 5 ஆண்டுகள் தடை விதித்தது சரியா? தவறா? பி.எஃப்.ஐ அமைப்புக்கு 5 ஆண்டுகள் தடை விதித்தது சரியா? தவறா?


ஓசி பஸ் பயணம் என்று அமைச்சர் பொன்முடியின் பேச்சு சரியா? தவறா?

2022-09-27 18:28:16 - 1 day ago

ஓசி பஸ் பயணம் என்று அமைச்சர் பொன்முடியின் பேச்சு சரியா? தவறா? ஓசி பஸ் பயணம் என்று அமைச்சர் பொன்முடியின் பேச்சு சரியா? தவறா?


ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி அளித்தது சரியா? தவறா?

2022-09-25 14:26:17 - 3 days ago

ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி அளித்தது சரியா? தவறா? ஆர்.எஸ்.எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி அளித்தது சரியா? தவறா?


ஆ.ராசா வை கண்டித்து அண்ணாமலையின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு?

2022-09-22 05:13:50 - 1 week ago

ஆ.ராசா வை கண்டித்து அண்ணாமலையின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு? ஆ.ராசா வை கண்டித்து அண்ணாமலையின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு?


WhatsApp Share வாட்சப்ல ஷேர் பண்ணுங்க WhatsApp Share