இந்தியா - தேடல் முடிவுகள்

இந்தியா கூட்டணியில் பிரதமர் வேட்பாளருக்குத் தகுதியானவர் யார்?

Sep 13, 2023 - 1 week ago

இந்தியா கூட்டணியில் பிரதமர் வேட்பாளருக்குத் தகுதியானவர் யார்? இந்தியா(I.N.D.I.A) கூட்டணியில் பிரதமர் வேட்பாளருக்குத் தகுதியானவர் யார்?


இந்தியா Vs பாரத் உங்கள் ஆதரவு எந்த பெயருக்கு?

Sep 10, 2023 - 1 week ago

இந்தியா Vs பாரத் உங்கள் ஆதரவு எந்த பெயருக்கு? இந்தியா Vs பாரத் உங்கள் ஆதரவு யாருக்கு?


இந்தியாவின் பெயரை பாரத் என மாற்ற மத்திய அரசு திட்டமிடுவது சரியா? தவறா?

Sep 08, 2023 - 2 weeks ago

இந்தியாவின் பெயரை பாரத் என மாற்ற மத்திய அரசு திட்டமிடுவது சரியா? தவறா? இந்தியாவின் பெயரை 'பாரத்' என மாற்ற மத்திய அரசு திட்டமிடுவது... #உங்கள்கருத்து


இந்தியாவின் பெயரை பாரத் என மாற்றுவதற்கு உங்கள் ஆதரவு?

Sep 05, 2023 - 2 weeks ago

இந்தியாவின் பெயரை பாரத் என மாற்றுவதற்கு உங்கள் ஆதரவு? இந்தியாவின் பெயரை பாரத் என மாற்றுவதற்கு உங்கள் ஆதரவு?


இந்தியாவில் பொது சிவில் சட்டம் தேவையா? இல்லையா?

Jun 28, 2023 - 2 months ago

இந்தியாவில் பொது சிவில் சட்டம் தேவையா? இல்லையா? இந்தியாவில் பொது சிவில் சட்டம் தேவையா? இல்லையா?


ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் முறை தேவையா? இல்லையா?

Jan 14, 2023 - 8 months ago

ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் முறை தேவையா? இல்லையா? ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் முறை இந்தியாவில் தேவையா?


இவற்றில் நாட்டின் தலையாயப் பிரச்னை எது?

Dec 17, 2022 - 9 months ago

இவற்றில் நாட்டின் தலையாயப் பிரச்னை எது? இவற்றில் நாட்டின் தலையாயப் பிரச்னை எது? உங்கள்கருத்து என்ன?


WhatsApp Share வாட்ஸ் அப்பில் பகிர WhatsApp Share