பாமக - தேடல் முடிவுகள்

சேலம் தொகுதி வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?

Apr 08, 2024 - 1 week ago

சேலம் தொகுதி வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு? 2024 பாராளுமன்ற தேர்தல் சேலம் தொகுதி வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?


தருமபுரி தொகுதியில் வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?

Apr 06, 2024 - 1 week ago

தருமபுரி தொகுதியில் வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு? 2024 நாடுளுமன்ற தேர்தல் தருமபுரி தொகுதியில் வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?


கடலூர் தொகுதி வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?

Apr 02, 2024 - 2 weeks ago

கடலூர் தொகுதி வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு? 2024 பாராளுமன்ற தேர்தல் கடலூர் தொகுதி வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?


2022 ஆம் ஆண்டில் சிறப்பாக செயல்பட்ட எதிர்க்கட்சி எது?

Dec 09, 2022 - 1 year ago

2022 ஆம் ஆண்டில் சிறப்பாக செயல்பட்ட எதிர்க்கட்சி எது? 2022 ஆம் ஆண்டில் சிறப்பாக செயல்பட்ட எதிர்க்கட்சி எது?


தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சிக்கு உண்மையாக குரல் கொடுக்கும் கட்சி எது?

Oct 28, 2022 - 1 year ago

தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சிக்கு உண்மையாக குரல் கொடுக்கும் கட்சி எது? தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சிக்காக உண்மையாக போராடும் கட்சி எது?


இவர்களில் மக்கள் நலனுக்காக போராடும் இளம் தலைவர் யார்?

Jul 30, 2022 - 1 year ago

இவர்களில் மக்கள் நலனுக்காக போராடும் இளம் தலைவர் யார்? இவர்களில் மக்கள் நலனுக்காக போராடும் இளம் தலைவர் யார்?


காமராஜர் பெயரை பயன்படுத்த தகுதியில்லாத கட்சி எது?

Jul 15, 2022 - 1 year ago

காமராஜர் பெயரை பயன்படுத்த தகுதியில்லாத கட்சி எது? காமராஜர் பெயரை பயன்படுத்த தகுதியில்லாத கட்சி எது?


WhatsApp Share வாட்ஸ் அப்பில் பகிர WhatsApp Share