பிரதமர் - தேடல் முடிவுகள்

பிரதமர் மோடியின் வருகை தமிழகத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா?

Feb 28, 2024 - 3 months ago

பிரதமர் மோடியின் வருகை தமிழகத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா? பிரதமர் மோடியின் வருகை தமிழகத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா?


தேசத்தின் பாதுகாப்பிற்கு யார் பிரதமராக வர வேண்டும்?

Sep 27, 2023 - 8 months ago

தேசத்தின் பாதுகாப்பிற்கு யார் பிரதமராக வர வேண்டும்? தேசத்தின் பாதுகாப்பிற்கு யார் பிரதமராக வர வேண்டும்?


இந்தியா கூட்டணியில் பிரதமர் வேட்பாளருக்குத் தகுதியானவர் யார்?

Sep 13, 2023 - 9 months ago

இந்தியா கூட்டணியில் பிரதமர் வேட்பாளருக்குத் தகுதியானவர் யார்? இந்தியா(I.N.D.I.A) கூட்டணியில் பிரதமர் வேட்பாளருக்குத் தகுதியானவர் யார்?


தமிழ்நாட்டிலிருந்து பிரதமர் ஆக தகுதியானவர் யார்?

Jun 12, 2023 - 1 year ago

தமிழ்நாட்டிலிருந்து பிரதமர் ஆக தகுதியானவர் யார்? தமிழ்நாட்டில் இருந்து பிரதமர் ஆக தகுதியானவர் யார்?


கோரமண்டல் கோர ரயில் விபத்து பொறுப்பேற்க வேண்டியது யார்?

Jun 06, 2023 - 1 year ago

கோரமண்டல் கோர ரயில் விபத்து பொறுப்பேற்க வேண்டியது யார்? கோரமண்டல் கோர ரயில் விபத்து பொறுப்பேற்க வேண்டியது யார்?


புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடத்தை யார் திறந்து வைக்க வேண்டும்?

May 23, 2023 - 1 year ago

புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடத்தை யார் திறந்து வைக்க வேண்டும்? புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடத்தை யார் திறந்து வைக்க வேண்டும் என நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்? உங்கள் கருத்து என்ன?


தேவர் குருபூஜைக்கு பிரதமர் மோடி வருகை தருவதால் ஏற்படும் அரசியல் தாக்கம்?

Oct 12, 2022 - 1 year ago

தேவர் குருபூஜைக்கு பிரதமர் மோடி வருகை தருவதால் ஏற்படும் அரசியல் தாக்கம்? தேவர் குருபூஜைக்கு பிரதமர் மோடி வருகை தருவதால் ஏற்படும் அரசியல் தாக்கம்?


WhatsApp Share வாட்ஸ் அப்பில் பகிர WhatsApp Share